De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag 9 juni vonnis gewezen in de zogenaamd bouwzaak.Van de 16 rechtspersonen en natuurlijke personen die zich hebben moeten verantwoorden voor de rechtbank zijn 14 verdachten veroordeeld. Twee verdachten (natuurlijke personen) hebben geen straf opgelegd gekregen.

De veroordelingen betreffen met name het lidmaatschap van een criminele organisatie. Dit betekent deelname aan zogenaamde egalisatiefondsen die tot doel hadden het verrekenen van verplichtingen voortvloeiend uit vooroverleg.

De rechtbank bepaalde dat daardoor de concurrentie bij aanbestedingen in de bouwsector op grootschalig niveau werd vervalst. Bovendien is het belang van de samenleving bij een gezond economische ondernemingsklimaat geschaad, aldus de rechtbank.

Ten aanzien van de selectie van bouwbedrijven en natuurlijke personen en het uitwisselen van informatie met de NMA heeft het Openbaar Ministerie niet gehandeld in strijd met de beginselen van een goede procesorde.

Het Openbaar Ministerie bestudeert het vonnis en beraadt zich op een eventueel hoger beroep.

bron:OM