In een onderzoek naar mensensmokkel  en mensenhandel zijn dinsda 18 personen aangehouden. Onder deze personen zijn negen verdachten en negen illegalen. Op tien locaties in Lelystad, Dronten en Amsterdam zijn doorzoekingen verricht.De hoofdverdachten zijn drie broers, die via hun bedrijf in Dronten vermoedelijk illegale werknemers afkomstig uit India te werk hebben gesteld, zonder dat deze personen daarvoor betaald worden en waarbij de arbeidstijden erg lang zijn.  Door de illegale werknemers in een dergelijke afhankelijke positie te brengen, hebben de verdachten zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan uitbuiting in arbeidsrelatie. Dat is sinds 1 januari 2005 strafbaar gesteld als mensenhandel.

Ook worden zij verdacht van het ontduiken van belasting en premies sociale verzekering en valsheid in geschrifte. Het onderzoek, onder leiding van het Landelijk Parket, is verricht door een multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de regiopolitie Flevoland, de Nationale Recherche en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek is medio februari gestart naar aanleiding van een anonieme brief aan de overheid over misstanden binnen een bedrijf in Dronten. Binnen dit bedrijf zouden illegale personen werken onder slechte arbeidsomstandigheden en tegen zeer lage of geen beloning. Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat in dit bedrijf een aantal Indiase personen werkzaam is en vooral handenarbeid verricht. Het vermoeden is dat de illegale werknemers door de bestuurders van het bedrijf op tot nu toe onbekende wijze vanuit India naar Nederland zijn gesmokkeld.  Zij werden gehuisvest in het bedrijf in

Dronten en in woningen te Lelystad.
In enkele gevallen blijkt dat "de smokkelreis" van deze illegale werknemers vanuit India naar Nederland door vermoedelijk de bestuurders is betaald en dat dit geld terugverdiend dient te worden met het verrichten van arbeid in dit bedrijf. Hierbij is soms ook een verblijfsvergunning in het vooruitzicht gesteld. De illegale werknemers zijn vervolgens veelal zeven dagen per week, dag en nacht in een soort twee-ploegen systeem langdurig aan het werk gezet in het bedrijf.  Arbeidstijden van 12 uur per dag en langer waren normaal binnen dit bedrijf.

Aanhoudingen en doorzoekingen
Vandaag zijn negen verdachten en negen illegale personen opgepakt. Eén van de hoofdverdachten is op Schiphol aangehouden. Hij stond op het punt te vertrekken naar Spanje. Twee hoofdverdachten zijn aangehouden bij het bedrijfspand in Dronten. In totaal werden tien woningen en bedrijfspanden in Lelystad, Dronten en Amsterdam doorzocht.  Hierbij is een grote hoeveelheid administratie, computers, telefoons, geld en paspoorten in beslag genomen. De aangehouden verdachten zijn mannen, voornamelijk afkomstig uit India, woonachtig in Lelystad Bij de actie werden  ruim 150 personen afkomstig van de Regiopolitie Flevoland, de SIOD, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Nationale Recherche, het Expertise-centrum Mensenhandel-Mensensmokkel, Belastingdienst, en Arbeidsinspectie ingezet.

bron:OM