Nader onderzoek van het RIVM naar de mogelijke besmetting van twee Rotterdamse vogels heeft uitgewezen dat de aanvankelijke diagnose van besmetting met het vogelgriepvirus terecht is. Bij twee gestorven uiltjes uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zijn in het kader van een routine onderzoek door het Wild Life Health Centre (Erasmus MC Rotterdam/Universiteit van Utrecht) aanwijzingen gevonden voor een besmetting met het vogelgriepvirus H5N1. Vervolgonderzoek van het laboratorium in Lelystad (CIDC) bevestigt deze verdenking.. Het gaat om twee jonge, niet gevaccineerde dieren. Hoewel een groot deel van de vogels in Blijdorp is gevaccineerd moet de dierentuin uit voorzorg de vogels zoveel mogelijk ophokken of afschermen. De Voedsel en Waren Autoriteit zal de komende dagen aanvullende monsters nemen van vogels in Blijdorp.

Mensen kunnen alleen met H5N1 besmet raken door intensief contact met besmette vogels of hun uitwerpselen. Daarom kan volgens de gezondheidsautoriteiten de Diergaarde openblijven voor bezoekers en worden alleen voor de betrokken verzorgers maatregelen genomen. Toch moet de dierentuin voor alle zekerheid maatregelen nemen om contact tussen vogels en bezoekers te voorkomen.

bron:RIVM