Minister Verdonk wil de bespreekbaarheid van homoseksualiteit binnen etnische kringen bevorderen. Daarvoor trekt ze 350.000 euro uit. Een grote rol in dit proces wil ze toekennen aan Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. Verdonk zegt dit in een brief aan de Tweede Kamer. Verdonk had al eerder aangekondigd dat zij de sociale acceptatie van homoseksualiteit onder allochtonen wil bevorderen.

Daarnaast stelt Verdonk 35.000 beschikbaar voor een door FORUM uit te voeren quick-scan naar de mate van bespreekbaarheid van dit taboe-onderwerp in etnische kring in 2005. Verdonk verwacht dat Forum snel onderzoek uitvoert naar de mate van bespreekbaarheid van homoseksualiteit bij etnische minderheden. Daarna volgt een reeks projecten waarbij de aandacht komt te liggen bij allochtone jongeren.

Jongeren worden opgeroepen mee te doen aan debatten en discussies over homoseksualiteit. Forum zal jongeren een actieve rol geven in de uitvoering van de plannen, de inhoud en de vorm van de bijeenkomsten. Verder komt er voorlichting via een jongerenkrant, lokale bijeenkomsten, radiodiscussies, trainingen en werkgroepen voor deskundigen. Forum wil samenwerken met andere etnische samenwerkingsverbanden zoals het LOM, de moslimorganisatie CGI en organisaties die zich bezighouden met het homo-emancipatiebeleid.

Het doel van Forum is het stimuleren van een open en kritische houding onder jongeren (v/m) met een allochtone achtergrond (dus niet uitsluitend Islamitische) ten aanzien homoseksualiteit. De homohaat in autochtone religieuze kringen blijft voorlopig nog buiten beschouwing.

bron:MinJus