Discriminatie in de horeca - bijvoorbeeld in het deurbeleid bij discotheken - is een groot probleem. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) erkent dit in een kabinetsreactie naar aanleiding van een brief van de tweedekamercommissie voor integratie. In haar reactie onderschrijft Verdonk de conclusies uit de LBR rapportage ´Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca'.

Verdonk is het met het LBR eens dat een breed pakket van maatregelen noodzakelijk is om om horecadiscriminatie aan te pakken. Er dient onder meer aandacht besteed te worden aan klachtenprocedures, registratie van klachten en scholing van portiers, en waar nodig moet repressief worden opgetreden door politie en justitie.

Het LBR is blij dat de minister kennis heeft genomen van de LBR rapportage, en ziet haar reactie als een goed startpunt om de aanpak van horecadiscriminatie te verbeteren. De minister maakt echter niet duidelijk hoe het pakket van maatregelen er in haar ogen uit zou moeten zien. Het LBR nodigt minister Verdonk dan ook uit om in onderling overleg haar standpunten verder uit te werken en concrete afspraken te maken
 
bron:LBR

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular