Nederland gaat een verdrag ondertekenen met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, waarin afspraken worden gemaakt over een verbeterde controle op het verstrekken van Nederlandse sociale uitkeringen. Het verdrag vervangt een oud verdrag met het voormalige Joegoslavië. Met Kroatië en Slovenië zijn al vergelijkbare verdragen gesloten. Het kabinet stemt in met het verdrag op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Bot van Buitenlandse Zaken en minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Nederland heeft met tal van landen, van Australië tot Zuid-Afrika, verdragen gesloten om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van Nederlandse uitkeringen die in het buitenland worden ontvangen. In de verdragen staan afspraken over de controle. Zonder zulke verdragsafspraken betaalt Nederland geen sociale uitkeringen in het buitenland uit. Het verdrag met Macedonië geldt voor de gehele sociale zekerheid, van AOW tot ziektekosten. Vergelijkbare verdragen met Servië-Montenegro en Bosnië-Herzegovina zijn in voorbereiding.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het verdrag voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het verdrag en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:SZW