Nederland gaat een verdrag met Mali ondertekenen waarin afspraken worden gemaakt over de controle op het verstrekken van Nederlandse sociale uitkeringen. Er wordt ook zo'n verdrag ondertekend met het Verenigd Koninkrijk, om de controle op de eilanden Man, Jersey en Guernsey te verbeteren. De Kanaaleilanden vielen tot nu toe buiten de bestaande Europese verordening op dit terrein.

Het kabinet stemt in met de verdragen op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bot van Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft met tal van landen, van Australië tot Zuid-Afrika, verdragen gesloten om te zorgen dat Nederlandse uitkeringen die in het buitenland ontvangen worden, ook terecht worden betaald. In de verdragen staan afspraken over de controle. Zonder zulke verdragsafspraken betaalt Nederland geen sociale uitkeringen in het buitenland.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de verdragen voor advies aan de Raad van State worden gezonden. De tekst van de verdragen en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:SZW