De Verenigde Naties (VN) zijn het eens geworden over een wereldwijde strategie voor chemicaliën. De 'Stratistic Approach to International Chemicals Management' (SAICM) legt de basis voor het bereiken van een wereldwijde veilige productie en gebruik van chemische stoffen. Dit om risico's voor mens en milieu te beperken. De strategie is het resultaat van een bijeenkomst van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Meer dan 120 milieuministers hebben zich in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, verzameld om te praten over onder meer chemische stoffen. 'We hebben nog een lange weg te gaan voordat de schadelijke gevolgen van deze stoffen voor vooral de mensen en het milieu in de ontwikkelingslanden minder zijn,' aldus staatssecretaris van Geel. 'Maar dit is wel een goede eerste stap op die weg.'

Duurzaamheidsdoelstellingen
Tijdens de duurzame ontwikkelingstop van de VN in Johannesburg (World Summit on
Sustainable Development) in 2002 zijn 'duurzaamheidsdoelstellingen' vastgesteld die in 2020 moeten zijn bereikt. Armoedebestrijding en een verdere ontwikkeling en verbetering van het omgaan met chemicaliën zijn essentieel voor het bereiken van deze doelstellingen. De zogenoemde 'Verklaring van Dubai' geldt voor alle chemische stoffen. Het gaat dus niet om specifieke groepen milieugevaarlijke stoffen, zoals in het geval van het Montreal Protocol dat zich richt op het verminderen van ozonaantastende stoffen, of het Verdrag van Basel dat wil voorkomen dat gevaarlijk afval in Derde Wereld-landen wordt gedumpt. De internationale chemische stoffen-strategie is ontwikkeld door overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het is bedoeld als een overkoepelende strategie voor alle bestaande andere verdragen voor bijvoorbeeld lood, pesticiden en kwik.
Startschot
De 'Stratistic Approach to International Chemicals Management' geeft het startschot voor een omvangrijk uitvoeringsprogramma. Onderdeel hiervan is een actieprogramma met 273 concrete maatregelen. Daarnaast wordt gewerkt aan de opbouw van kennis en alternatieve technologiën. Ook is er een startfonds om ontwikkelingslanden te helpen de eigen overheden klaar te maken voor het uitvoeren van de strategie.
bron:VROM