De VNG schrapt, vermindert en vereenvoudigt in totaal 67% van de vergunningen die voortvloeien uit haar modelverordeningen. Bijna 30 % van de vergunningen wordt afgeschaft, de rest wordt vereenvoudigd en verminderd. 'Verminderd' wil zeggen dat het aantal gevallen waarin door gemeenten een vergunning kan worden verleend wordt beperkt. De gemeenten krijgen daardoor minder mogelijkheden de activiteiten van bedrijven en burgers te controleren en in goede banen te leiden.

De VNG schrapt 13 vergunningen en 1 ontheffing. Het betreft onder meer:
-Optochtenvergunning;
-Vergunning voor feest, muziek en wedstrijd;
-Vergunningen die worden ondergebracht in de omgevingsvergunning, waaronder de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning.

Dit is het resultaat van de door de VNG ondernomen actie voor het landelijke project Vereenvoudiging Vergunningen. De rapportage van deze doorlichting maakt onderdeel uit van de Meibrief vereenvoudiging vergunningen die vandaag door de Ministerraad is goedgekeurd.
De VNG komt vóór de zomer met een plan van aanpak en een concreet tijdpad waarbinnen deze vereenvoudiging, vermindering en afschaffing wordt gerealiseerd.
 
bron:VNG