Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (Vereniging NOV), de
brancheorganisaties van vrijwilligersorganisaties, staat positief tegenover het
uitgelekte plan van staatssecretaris Wijn om de belastingvrijstelling voor de onkostenvergoeding te verhogen van 735 tot 1500 euro per jaar.

Het plan verlicht de administratieve lasten van vrijwilligers. Als vrijwilligers op dit moment meer dan 735 euro onkosten hebben, dan moeten zij het hele bedrag met bonnen verantwoorden. In het plan van Wijn zullen vrijwilligers hun onkosten pas moeten aantonen als de grens van 1500 euro wordt overschreden.

Wel benadrukt Vereniging NOV dat er ook minpunten te benoemen zijn. Hoewel
vrijwilligersorganisaties niet verplicht zijn om het maximale bedrag aan
onkostenvergoeding uit te keren, kan het plan voor met name kleine organisaties minder gunstig uitpakken. Het is voor deze organisaties moeilijk om met grote
vrijwilligersorganisaties, die veelal het verhoogde vergoedingsbedrag wel kunnen
opbrengen, in de pas te lopen.

Momenteel kunnen vrijwilligers maximaal 21 euro per week onkostenvergoeding krijgen met een maximum van 735 euro per jaar. Vereniging NOV pleit er voor dat deze weekregeling in het nieuwe plan van Wijn wordt afgeschaft. In verschillende sectoren vindt vrijwilligerswerk namelijk niet wekelijks plaats, maar concentreert zich dit in een of twee seizoenen. Sportclubs, organisaties van kindervakantieweken en tal van andere vrijwilligersorganisaties ondervinden hiervan problemen.

bron:NOV