De vergoeding voor de geneesmiddelen Concerta en Strattera voor de behandeling van ADHD blijft gehandhaafd. Dit heeft minister Hoogervorst deze week bepaald na een advies van de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

De CFH heeft voor de zomer een herbeoordeling gedaan van beide geneesmiddelen. De Commissie heeft geconcludeerd dat wetenschappelijk niet is aangetoond dat er relevante verschillen zijn tussen methylfenidaat (Ritalin), Concerta en Strattera. Het geneesmiddelenvergoedingssysteem bepaalt in dit geval dat de maximaal vergoedbare prijs (de ‘vergoedingslimiet’) van het oudere middel Ritalin ook van toepassing is op Concerta en Strattera. Als de middelen gelijkwaardig zijn, is er immers ook geen reden om voor het ene middel meer te betalen dan voor het andere middel.

Omdat de middelen Concerta en Strattera veel duurder zijn dan Ritalin, en ook veel hoger zijn geprijsd dan deze vergoedingslimiet, is er sprake van een bijbetaling, die door de patiënt moet worden betaald. De bijbetaling is zo groot als het verschil tussen de vergoedingslimiet en de marktprijs van het middel. Alleen de fabrikant kan in dit geval de bijbetaling kleiner maken door de prijzen van het geneesmiddel te verlagen.

bron:VWS