'Het is een laffe daad van barbaarse fanatici op onschuldige mensen',
aldus Maxime Verhagen over de terroristische aanslagen in Londen. 'Het
geweld in Groot-Brittannië heeft de CDA-fractie geschokt. We hebben al
eerder gezien dat er in onze samenleving mensen zijn die bereid en in
staat zijn om terroristische aanslagen op onschuldige burgers te
plegen. Na New York en Madrid, en de moord op Van Gogh in Nederland, is
nu Londen getroffen door extremistisch moslimgeweld. Wij leven mee met
de vele slachtoffers en hun familieleden. Daarnaast gaat onze
waardering en steun uit naar de Britse regering die beheerst en
doelgericht heeft gereageerd op de aanslagen'.

'Het geweld in Londen laat wederom zien dat de Westerse samenleving
alert moet blijven en zich moet wapenen tegen de verderfelijke daden
van terroristen', is de overtuiging van Verhagen. 'We moeten onze
democratie weerbaar maken tegen lieden die onze vrijheid en
verdraagzaamheid willen vernietigen. Hoe groot de verblinding, het
fundamentalisme en de haat ook moge zijn, ik ben er van overtuigd dat
terrorisme nooit zal overwinnen. We moeten daarom standvastig en
onverzettelijk zijn in de strijd tegen het terrorisme en tegelijkertijd
met alle mensen van goede wil pal staan voor de waarden van onze
beschaving'.

Bron: Cda tweede kamerfractie