Het project Veiligezorg(r), gericht op het terugdringen en voorkomen van agressie-incidenten in ziekenhuizen, draagt bij aan een verbetering van de veiligheidsgevoelens van ziekenhuismedewerkers en een verbeterde samenwerking tussen ziekenhuis, politie, justitie en gemeente.

Dit zijn belangrijke conclusies want veiligheid is een belangrijk thema waar de zorgsector mee te maken heeft. Zo zijn er in de eerst helft van 2005 831 agressie-incidenten bij 26 ziekenhuizen geregistreerd in het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR), dat onderdeel is van het project Veiligezorg(r).
Daders en slachtoffers van agressie in ziekenhuizen
De belangrijkste, gemelde agressie-incidenten betreffen geweld, dit houdt in fysiek en verbaal geweld en bedreigen, en schade/diefstal. Meer dan de helft van de daders (54,2%) van de geregistreerde agressie-incidenten in ziekenhuizen zijn patiënten.  Het merendeel daarvan (56,3% in het eerste halfjaar
van 2005) is man.Bijna driekwart (70,1%) van de slachtoffers van de geregistreerde agressie-incidenten in ziekenhuizen zijn medewerkers. Van de geregistreerde agressie-incidenten vindt het merendeel plaats tegen verpleegkundigen (62,4% in 2005).
Effecten van Veiligezorg(r)
Het project Veiligezorg(r) is een belangrijke stap vooruit in het bespreekbaar maken van veiligheid binnen ziekenhuizen en het komen tot een integrale aanpak van de problemen waar ziekenhuizen in dit kader mee te maken hebben. Een tussentijdse evaluatie heeft aangetoond dat implementatie van het project Veiligezorg(r) in ziekenhuizen leidt tot:
- Verbetering van het veiligheidsgevoel van medewerkers;
- Grotere bewustwording bij medewerkers van de eigen grenzen en hun eigen rol in agressie;
- Verbeterde samenwerking met politie.
Door het succes van het project Veiligezorg(r) en de maatschappelijke ontwikkeling dat agressie steeds meer voorkomt, ook bij andere sectoren, is het team Veiligezorg(r) bezig met een oriëntatie op het toepassen van het concept in andere sectoren dan ziekenhuizen.
Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR)
Het ZIR is onderdeel van het project Veiligezorg(r). In het ZIR worden agressie-incidenten die in ziekenhuizen plaatsvinden geregistreerd. Met dit instrument kan meer inzicht verkregen worden in de aard van de incidenten. Gedurende de gehele periode dat ziekenhuizen agressie-incidenten registreren zijn 3.344 incidenten en 3.498 slachtoffers geregistreerd in het ZIR. ZIR is in maart 2003 gestart met 16 ziekenhuizen. Momenteel registreren 40 ziekenhuizen in het ZIR.
Interpretatie van de ZIR-cijfers
De hierboven gegeven cijfers met betrekking tot agressie in de ziekenhuizen betreffen de geregistreerde incidenten. Zij komen niet altijd overeen met het werkelijke aantal incidenten dat heeft plaatsgevonden, maar zijn mede afhankelijk van de registratiebereidheid die in de projectfase bij de ziekenhuizen soms aan verandering
onderhevig is.
Veiligezorg(r) en de StAZ
Veiligezorg(r) is een project van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). De StAZ is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche Ziekenhuizen. De StAZ werkt aan een goed functionerende arbeidsmarkt en een hoge kwaliteit van arbeid in de ziekenhuisbranche. Om de kwaliteit van arbeid binnen ziekenhuizen te verbeteren, voert de StAZ diverse projecten uit.
bron:Centrum arbeidsverhoudingen