De Europese Unie feliciteert Pierre Nkurunziza met zijn overwinning bij de Burundese presidentsverkiezingen van 19 augustus. Deze verkiezingen zouden er in aanzienlijke mate toe moeten bijdragen dat de toekomst van Burundi als democratisch en stabiel land wordt veiliggesteld.

De Europese Unie wenst hierbij haar waardering uit te spreken voor al degenen die zich met vereende krachten hebben ingespannen om van het verkiezingsproces tot dusver een succes te maken, te weten de nationale verkiezingscommissie (CENI), de ONUB en de waarnemingsmissie van de EU, maar vooral het Burundese volk dat in groten getale heeft deelgenomen aan de verkiezing van zijn nieuwe leiders.

De Europese Unie is ingenomen met de recente verklaringen van president Nkurunziza, waarin hij heeft toegezegd een integrale aanpak te zullen volgen bij het bestuur van het land. Zij roept alle partijen in Burundi op zich voor de democratie en het vredesproces te blijven inzetten en constructief samen te werken met de nieuwe regering.

De Europese Unie herhaalt haar bereidheid om het verdere verloop van het verkiezingsproces te ondersteunen. Zij zal Burundi bijstand blijven verlenen bij de opbouw van een vreedzame, democratische en welvarende toekomst, en ziet ernaar uit om met de nieuwe regering te kunnen samenwerken op het gebied van belangrijke vraagstukken zoals ontwikkeling, wederopbouw, justitie en mensenrechten.

De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

bron:EU