Met à©à©n miljard euro extra voor lagere loonkosten, komen er volgend jaar10 procent extra banen bij, bovenop de verwachte 75 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM). MKB-Nederlandvoorzitter Loek Hermans wil daarom dat het kabinet of anders de Tweede Kamer geld vrijmaakt uit de sociale fondsen om wao- en ww-premies te verlagen.

Vooralsnog zet het kabinet vooral in op lastenverlichting voor werknemers. Maar zonder zekerheid over werk zullen die niet meer gaan uitgeven. De mkb-voorman presenteerde vandaag het zestigste TNS NIPO-Ondernemerspanel van zijn organisatie, aan de vooravond van Prinsjesdag. Waren ondernemers het eerste kwartaal van dit jaar nog optimistisch gestemd over de economie, in de periode april-juni was de stemming weer in mineur.

Werkgevers voelen zich onzeker door alle veranderingen die op hen afkomen per 1 januari (14 wijzigingen in de fiscale en sociale wetgeving, plus het nieuwe zorgstelsel). Verwachtingen over omzet en winst zijn in een groot aantal sectoren gestagneerd of zelfs gedaald. De export trekt weliswaar aan, maar veel minder dan verwacht had kunnen worden gelet op de groei van de wereldhandel. Investeringen blijven uit of zijn bedoeld om de kosten te beheersen. Het banenverlies is gehalveerd, maar nog steeds omvangrijk.

Het kabinet zet te eenzijdig in op koopkrachtmaatregelen voor burgers. Voor bedrijven is er echter geen lastenverlichting in zicht. MKB-Nederland vraagt daarom nu om maatregelen. Naast het verlagen van de loonkosten wil de koepel ook een andere verdeling van de aardgasbaten (500 miljoen euro). Voor het mkb is 60 miljoen euro uitgetrokken voor kennisvouchers. Dit zou vier keer zoveel moeten zijn, want de inzet hiervan levert direct investeringen en dus werkgelegenheid op.

bron:MKB