De tentoonstelling Wilhelmina - Vorstin in oorlogstijd (1940-1945) heeft sinds maart 2005 al vele bezoekers naar het Legermuseum getrokken. De tentoonstelling zou aanvankelijk tot eind september lopen. Om nog meer mensen - en ook groepen - in de gelegenheid te stellen deze tentoonstelling te bezoeken, is de expositie verlengd tot en met 4 december.

De expositie geeft bijzonder portret van Wilhelmina, als koningin, als mens en als symbool, in een periode die voor Nederland als een van de meest dramatische kan worden beschouwd. Ook voor koningin Wilhelmina waren het bewogen jaren, waarin ze zich ontwikkelde vanuit het strakke vooroorlogse en protocollaire keurslijf tot een moeder des vaderlands. Haar terugkeer in 1945 naar Nederland versterkte deze rol, maar bracht ook aanpassingen met zich mee voor haar als koningin in het naoorlogse Nederland. Verbindend thema binnen deze ingrijpende veranderingen in haar leven, vormen haar rol als soldatenkoningin en haar relatie met de Nederlandse krijgsmacht. Karakteristieke objecten, interviewfragmenten en historisch film- en beeldmateriaal plaatsen dit menselijk verhaal in verschillende perspectieven.

Publicatie
Bij de tentoonstelling is ook de publicatie Wilhelmina - Vorstin in oorlogstijd verschenen Deze brengt een koningin in beeld, die aan het einde van haar veelbewogen leven verklaarde: ´U moet bij veel dingen bedenken, dat ik tenslotte een militair ben.' Foto's, vorstelijke kleding en militaire voorwerpen vormen een veelzijdige illustratie van dat inzicht. De verrassende martiale nalatenschap die hierin is samengebracht weerspiegelt in optima forma: Wilhelmina, de soldaten-koningin.

bron:Legermuseum

Druk op rechtspositie directeuren neemt toe
 
Gisteravond werd op het Ministerie van Economische Zaken het eerste exemplaar
van het NCD-boek 'Directeur en zijn rechtspositie' door NCD-voorzitter Willem Hollander uitgereikt aan Minister Brinkhorst. Bij de uitreiking van het boek constateerde Hollander: 'Steeds vaker worden directeuren ontslagen uit hun functie. De omloopsnelheid neemt toe en bijna de helft van hen krijgt in de loop van zijn carrià¨re met ontslag te maken.

Gezien de recente ontwikkelingen op bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk- en aansprakelijkheidsgebied is het van steeds groter belang je als directeur ook voor te bereiden op (financieel) zwaardere tijden. De overheid staat klaar om de directeur bij ontslag financieel aan te pakken, denk aan de voorstellen van Staatssecretaris Wijn, maar de helpende hand wordt echter niet geboden. Het UWV en het CWI zijn niet ingericht op het
faciliteren van ontslagen of failliete directeuren', aldus NCD-voorzitter Hollander.

Omdat het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen er zowel in goede als in slechte tijden is voor de NCD-leden is 'Directeur en zijn rechtspositie' geactualiseerd uitgegeven.

Het NCD pleit er voor discussies en regelgeving over de hoogte en de regels op het gebied van de transparantie van topinkomens niet ten koste te laten gaan van het
ondernemersklimaat. Hollander acht het belangrijk deze oproep persoonlijk aan de Minister over te brengen. 'Het Ministerie heeft tenslotte het scheppen van de juiste voorwaarden voor het creëren van een goed ondernemers- en innovatieklimaat hoog in het vaandel staan.' In het kader van het speerpunt 2005 van het Ministerie van Economische Zaken 'Ruimte voor ondernemerschap' zei Minister Brinkhorst toe het NCD-boek op te nemen in de Toolkit Bedrijfsoverdachten. Hollander sloot af met een oproep aan politiek om de (rechts-)positie van de directeur niet alleen te benaderen vanuit geld en naming & shaming maar ook rekening te houden met de inspanningen en bijdragen die de directeur levert voor en aan de ontwikkeling van de BV Nederland.

bron:NCD