De exportkredietverzekeringsfaciliteiten die door de Staat worden aangeboden via Atradius Dutch State Business NV zijn per 1 oktober 2005 vernieuwd. De behandeling van aanvragen voor het verkrijgen van exportkredietverzekeringen door exporteurs en banken is sneller en efficiënter geworden. Tevens kan er flexibeler op de vraag van de markt worden ingespeeld en is de dekkingscapaciteit op veel landen vergroot. Dit zorgt ervoor dat het Nederlandse bedrijfsleven internationaal nog beter kan concurreren. Minister Zalm van Financiën en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken hebben hierover vandaag de Tweede Kamer ingelicht.

Door gebruik te maken van vernieuwde risicomanagementtechnieken zijn er meer mogelijkheden gecreëerd voor het exporterende bedrijfsleven om zich te verzekeren tegen politieke en commerciële risico's. Zo wordt er ondermeer naar de obligoswap gekeken als risicobeheerinstrument. Daarnaast is er door een efficiëntere vormgeving van het acceptatie proces voor gezorgd dat de exportkredietverzekeringen sneller kunnen worden afgegeven. Het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken, De Nederlandsche Bank en Atradius Dutch State Business NV verzorgen gezamenlijk de Nederlandse exportkredietverzekeringsfaciliteit. De exportkredietverzekeringen worden
door Atradius Dutch State Business NV aangeboden en vervolgens herverzekerd bij de Staat.

bron:MinFin