De rechtbank 's-Gravenhage, zittinghoudend in de nevenzittingsplaats Middelburg, heeft bij vonnis van 4 juli 2005 zes verdachten van deelneming aan een criminele organisatie, die vreemdelingen oplichtte, veroordeeld. Nu is ook hun criminele winst afgepakt.

Bij uitspraak van 4 juli 2006 is het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld en is aan de veroordeelden de verplichting opgelegd dit wederrechtelijk verkregen voordeel terug te betalen. De bedragen, per veroordeelde variërend van € 14.100,-- tot € 3.288.856,--, moeten aan de staat worden terugbetaald.

Bron: Rechtbank Middelburg

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular