De SP spreekt haar afschuw uit over de terroristische aanslagen in
Londen en betuigt haar medeleven met de slachtoffers en hun
nabestaanden.

Permanente waakzaamheid tegen daden van terrorisme en een gedegen
voorbereiding op de gevolgen van aanslagen is geboden. Alles moet er op
gericht zijn om de daders en handlangers van de aanslagen op te pakken
en te berechten.

Voor de toekomst moet er gezocht worden naar duurzame oplossingen voor
de vijandigheid die leidt tot terroristische aanslagen, waaronder met
name het bestrijden van voedingsbodems voor terreur.

Bron: SP