De meervoudige kamer van de rechtbank te Leeuwarden heeft op 29 september 2005 een verdachte, wegens o.a. een bedreiging van een politicus, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 268 dagen. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij een Tweede Kamerlid die zich ten opzichte van verdachte welwillend opstelde op zeer onheuse wijze heeft bejegend.

Juist nu het een volksvertegenwoordiger betreft acht de rechtbank het noodzakelijk dat een krachtig signaal wordt afgegeven aan verdachte dat zijn gedrag niet te tolereren is. De rechtbank is daarom van oordeel dat hier niet kan worden volstaan met het toepassen van de landelijke oriëntatiepunten. De rechtbank acht een fors hogere straf derhalve aangewezen.

De vordering van de officier van justitie tot terbeschikkingstelling met dwangverpleging is door de rechtbank afgewezen.

bron:Rechtbank Leeuwarden