De rechtbank te à¢s-Hertogenbosch heeft dinsdag de vier jongens, die betrokken waren bij de brandstichting in de basisschool Bedir te Uden veroordeeld tot gevangenisstraffen of jeugddetentie, werkstraf en reclasseringstoezicht. Van de gevangenistraf is een deel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Zij kregen bovendien alle vier een maatregel tot schadevergoeding (voor een bedrag van 3.000 euro) opgelegd.

Degene die de molotovcocktail bij de school naar binnen gooide, moet ook een cursus alcoholdelinquentie volgen. De rechtbank heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de brandstichting, ook gelet de eerdere brandstichting bij de Bedir school op 9 november 2004, grote onrust en gevoelens van onveiligheid heeft veroorzaakt zowel bij de plaatselijke (moslim)gemeenschap en (vooral) bij de leerlingen en de leerkrachten van de Bedir school als bij de Nederlandse (moslim)gemeenschap.

De straffen zijn lager dan door de officier van justitie geëist, omdat de rechtbank onder meer rekening heeft gehouden met de jeugdige leeftijd van de daders. Het onvoorwaardelijke deel van de gevangenisstraf komt niet uit boven de tijd die de vier in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht.

bron:Rechtbank Den Bosch