MKB-Nederland is fel gekant tegen het voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken) om werkgevers verplicht mee te laten betalen aan de kosten van de kinderopvang. De bewindsman vindt dat de huidige vrijwillige regeling te weinig wordt nageleefd. De Geus zal zijn voorstel volgende week in de Stichting van de Arbeid  neerleggen. Naast de vakbonden hebben ook de werkgeversorganisaties waaronder MKB-Nederland, zitting in dit overleg- en adviesorgaan.

De huidige regeling gaat ervan uit dat ouders, de overheid en de beide werkgevers ieder een derde van de kosten voor de kinderopvang betalen. Per werkgever gaat dus om een zesde van de rekening. Eerder eiste De Geus dat in 2008 in ieder geval negen op de tien werknemers een volwaardige werkgeversbijdrage krijgt. Uit onderzoek zou blijken dat ruim eenderde van de werknemers geen volledige bijdrage van zijn werkgever krijgt voor de kosten van de crèche en de na- en tussenschoolse opvang. 
Maar de minister heeft begin dit jaar de eisen verscherpt, aldus MKB-Nederland. Volgens de oorspronkelijke criteria krijgt ruim 86 procent van de werknemers nu een bijdrage van de werkgever voor kinderopvang. Met nog twee jaar te gaan lijkt de doelstelling van 90 procent makkelijk haalbaar, meent de ondernemersorganisatie.  Bovendien schendt De Geus de afspraak om eerst met de werkgevers te overleggen alvorens maatregelen te nemen, aldus MKB-Nederland. Afgesproken was dat de minister de onderzoeksresultaten in het volgende week geplande overleg zou bespreken.

bron:MKB