Om het gebruik van drugs binnen de krijgsmacht te voorkomen en te bestrijden, is het op termijn mogelijk militairen verplicht een urinetest te laten ondergaan. Dat heeft staatssecretaris Cees van der Knaap maandag (27 juni) in een brief aan de Kamer laten weten. Hij nam zijn besluit op advies van staatsraad mr. R.J. Hoekstra.

Volgens dit advies, waarom vorig jaar door de bewindsman was verzocht, is het invoeren van urinetesten als preventief middel legitiem. Vanwege de rechtvaardiging in de bijzondere arbeidsomstandigheden het operationeel risico van de militair acht Van der Knaap invoering proportioneel. "Mits het instrument aanvullend aan reeds gehanteerde maatregelen wordt ingezet en de resultaten uitsluitend worden gebruikt binnen de rechtspositie van de militair."

Om iedere twijfel over een wettelijke grondslag te voorkomen, zal artikel 12d van de Militaire Ambtenarenwet worden aangepast. Na deze wetswijziging wil de bewindsman een proef houden bij een onderdeel dat bijzonder gebaat kan zijn bij aanscherping van het drugsbeleid. Vervolgens zal hij met de bonden praten over "een zorgvuldige uitvoeringsregeling, de feitelijke selectie van de testmethode en de daarmee samenhangende procedurele en administratieve aspecten."

Chef Defensiestaf generaal Dick Berlijn heeft verheugd gereageerd op de brief van de staatssecretaris. "Ik ben blij met dit nieuwe controlemiddel, omdat gebruik van verdovende middelen ten koste kan gaan van de inzet van personeel. Dat valt niet te tolereren. Het invoeren van de test is een wens die vanuit de krijgsmachtdelen komt, omdat we zo een middel in handen hebben om het zero tolerance-beleid te handhaven."

bron:MinDef