Verplichte integratiecursus imams strijdig met EU wetgevingHet voornemen van de Nederlandse regering om buitenlandse imams te verplichten een integratiecursus te volgen voor zij een verblijfsvergunning kunnen krijgen, is waarschijnlijk in strijd met Europese wetgeving. Datzelfde geldt voor de verplichte inburgeringscursus in het buitenland. Dat schrijft de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Franco Frattini, aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Verdonk had de Commissie gevraagd de nieuwe Nederlandse integratiewetgeving te toetsen aan de Europese wetgeving. Volgens Frattini zou een speciale behandeling voor imams alleen gegrond kunnen zijn als een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt dreigt, of de nationale veiligheid in het geding is. Strijdigheid met Europese wetgeving voorziet Frattini ook in de eis dat migranten voortaan in hun thuisland een eerste integratietoets moeten doorlopen. Frattini wijst erop dat de vrijheid van verkeer voor Europese burgers en hun familieleden een grondrecht is. Alleen onder heel speciale omstandigheden mag van dit grondrecht afgeweken worden.

Frattini voorziet verder problemen met de eis dat migranten hun inburgeringscursus met succes moeten doorlopen voordat zij een permanente verblijfsvergunning krijgen. Ook voor deze eis is geen basis in Europese wetgeving te vinden. 

Bron: Staatscourant Comments are closed.
%d bloggers liken dit: