Advocaten hoeven niet langer een collega in te schakelen als zij willen procederen in een ander arrondissement. Het verplichte procuraat in civiele rechtszaken wordt afgeschaft. Dit maakt de procesvoering eenvoudiger. Minister Donner (Justitie) heeft hiervoor een wetsvoorstel opgesteld.

Advocaten die in een ander arrondissement willen procederen, moeten nu nog een procureur inschakelen. Die 'tussenschakel' is in deze tijd niet meer noodzakelijk, onder meer vanwege moderne communicatiemiddelen en een landelijk rolreglement.
Register
Na afschaffing van het procuraat kunnen advocaten in civiele procedures optreden bij iedere rechtbank en elk gerechtshof. Dit maakt een landelijk register noodzakelijk met de gegevens van alle advocaten. De Nederlandse Orde van Advocaten gaat dit register, het zogeheten advocatentableau, beheren.

Het wetsvoorstel wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en het advies worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
bron:MinJus