De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzoekt regelmatig de kwaliteit van vis. De kwaliteit wordt getoetst door het meten van de hoeveelheid totaal vluchtige stikstofbasen, verantwoordelijk voor de kenmerkende visgeur die toeneemt naarmate de vis langer bewaard wordt. Bij 27% van de 266 monsters vis werd een te hoog gehalte gemeten.

Het percentage bij voorverpakte vis lag aanzienlijk hoger (46%) dan bij verse vis (17%) omdat bij verse vis slechte kwaliteit eerder wordt herkend en uit de handel wordt genomen. Bij voorverpakte vis met een te hoog gehalte totaal vluchtige stikstofbasen is het product bij een te hoge temperatuur bewaard of is de te gebruiken tot datum te optimistisch ingeschat. De VWA heeft bij afwijkingen schriftelijke waarschuwingen en boeterapporten afgegeven.

Stikstofbasen
De hoeveelheid totaal vluchtige stikstofbasen (TVB-N) is een chemische indicator voor visbederf. Vluchtige stikstofbasen worden verantwoordelijk gehouden voor de onplezierige visgeur en leveren zo een negatieve bijdrage aan de geur en smaakbeleving van vis en visfilets. Het gehalte aan TVB-N is laag zolang de vis van goede kwaliteit is en begint te stijgen als de vis langer bewaard wordt. Voor een aantal vissoorten is een wettelijke norm vastgelegd. Overschrijding van de norm betekent dat de vis beschouwd moet worden als niet geschikt voor menselijke consumptie.

Onderzoek
Door het hele land heeft de VWA in totaal 226 monster vis of visfilet genomen in groothandels supermarkten, viskramen en viswinkels. Van deze monsters waren er 94 voorverpakt en 9 diepgevroren. In geen van de diepgevroren monsters werd de norm overschreden. Bij voorverpakte vis week 46% van de monsters af van de norm en bij onverpakte vis was dit percentage 17%. Het lagere percentage bij onverpakte producten kan verklaard worden doordat producten van slechte kwaliteit makkelijker kunnen worden vastgesteld en eerder uit de handel genomen kunnen worden.

Maatregelen
Bij 25 (27%) van de voorverpakte monsters en 17 (10%) van de onverpakte monsters heeft de VWA maatregelen getroffen (schriftelijke waarschuwingen en boeterapporten). De maatregelen moeten leiden tot het vermelden van een correcte te gebruiken tot datum op de verpakking en tot goede bewaarcondities in de bedrijven. Consumenten zelf moeten ook letten op een koele bewaartemperatuur en tijdig consumeren (voor de aangegeven te gebruiken tot datum).

bron:VWA