Er komt op korte termijn een versoepeling van de regels voor bonafide dienstverleners uit de Europese Unie, die in Nederland aan de slag willen met werknemers voor wie het vrij verkeer van werknemers niet geldt. Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het vernieuwde systeem moet vrij verkeer van diensten zo min mogelijk belemmeren, maar de bestrijding van malafide praktijken en oneerlijke concurrentie niet in de weg staan.

Het kabinet heeft eind vorig jaar al geconcludeerd dat het huidige systeem, met verplichte tewerkstellingsvergunningen, versoepeld kan worden. Ondernemers uit de nieuwe lidstaten van Europese Unie hadden bij de Europese Commissie geklaagd dat het Nederlandse systeem vrij verkeer van diensten zou belemmeren en daarom in strijd zou zijn met het Europese recht. Bedrijven met werknemers voor wie het vrij verkeer van werknemers niet geldt, mogen hun diensten wel aanbieden in Nederland, maar als ze hun werknemers meenemen om een opdracht uit te voeren, moeten ze daar eerst tewerkstellingsvergunningen voor krijgen van de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen, CWI.

Het kabinet presenteert nu een notificatiesysteem. Bonafide bedrijven uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie hoeven geen tewerkstellingsvergunningen meer aan te vragen als ze vooraf betrouwbare informatie over hun bedrijf, hun dienst en de identiteit van hun werknemers verschaffen aan de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen, CWI. Deze vrijstelling geldt niet voor postbusondernemingen en uitzendarbeid. In die gevallen blijft het verplicht om tewerkstellingsvergunningen aan te vragen. De Arbeidsinspectie blijft streng optreden tegen illegale arbeid en zal ook het niet naleven van de notificatieplicht beboeten.

Het kabinet wil het notificatiesysteem voor 1 december 2005 invoeren. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de benodigde algemene maatregel van bestuur voor spoedadvies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

bron:SZW