Het Contactorgaan Hypothecair Financiers komt met maatregelen om de financiële kwetsbaarheid van huishoudens te beperken, aldus de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Om de kans op betalingsproblemen bij hypotheken te verkleinen vroeg de minister de sector afgelopen zomer maatregelen te nemen om de verstrekking van zogenaamde ‘tophypotheken’ te beperken.

Door de verstrekking van hypotheken waarbij de verhouding tussen de lening en het inkomen te hoog is, hebben bepaalde groepen Nederlandse huishoudens een grotere kans op betalingsproblemen. Ook de complexiteit van de hypotheekvorm speelt daarbij een rol.
Na overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het Ministerie van Financiën is de sector, vertegenwoordigd door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), met maatregelen gekomen die de kans op betalingsproblemen moet verkleinen. De maatregelen zorgen ervoor dat huishoudens ruimte houden in hun budget om financiële tegenvallers, bijvoorbeeld door renteverhogingen, zoveel mogelijk op te kunnen vangen. De maatregelen zullen worden vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en na de zomer van 2006 in werking treden.
De minister van Financiën verzet zich in zijn brief aan de Tweede Kamer tevens tegen elke vorm van discriminatie bij de verstrekking van hypotheken. De hypotheekverstrekkers hebben aangegeven dat zij bij hypotheekaanvragen kijken naar de kwaliteit van de debiteur (zijn financiële positie en mogelijke fraude) en de kwaliteit van de woning. Er mag geen sprake zijn van discriminatie, bijvoorbeeld op basis van de postcode (het zogenaamde ‘redlining’) of de achternaam. In het voorjaar van 2006 zal het CHF de betrokken maatregel in haar Gedragscode opnemen.
bron:MinFin