De rust is terug in de hovenierssector. De gezamenlijke bonden hebben met werkgeversorganisatie VHG een akkoord bereikt over een vervolg-cao voor de 14.000 werknemers. De cao gaat in op 1 januari 2006 en loopt door tot 1 maart 2007.

Het akkoord is een vervolg op het cao-akkoord dat CNV Land- en tuinbouw eerder dit jaar afsloot voor het jaar 2005. Die afspraken blijven gewoon van kracht. CNV-onderhandelaar John Koudijs: 'Na een periode van onrust, is het gelukt om de verschillende partijen in de sector weer bij elkaar te brengen. We hebben een goede vervolg-cao afgesloten. Dat is goed nieuws voor de onderlinge verhoudingen. Aan de acties van de FNV, dat problemen had met de cao die wij met de werkgevers voor 2005 hadden afgesproken, is hiermee een einde gekomen. De FNV zal de eerder gemaakte afspraken respecteren.'

In de nieuwe cao is een relatief forse loonstijging afgesproken. De werknemers krijgen er in totaal 3 procent bij, uitgesmeerd over de looptijd van de cao:
- per 1 december 2005: 1,25 procent
- per 1 juli 2006: 0,75 procent
- per 1 januari 2007: 1 procent

Over pensioen en arbeidsongeschiktheid nemen bonden en werkgevers dit najaar een besluit, als de betrokken werkgroepen hun studies hebben afgerond. De nieuwe regelingen kunnen dan per 1 januari 2006 in de cao worden opgenomen.

Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over het naleven van de cao en het verbeteren van de medezeggenschap.

CNV Land- en tuinbouw is tevreden over het akkoord en legt het positief aan de leden voor.

bron:CNV