Verwaarlozing door rijke landen mede oorzaak voedselcrisis west AfrikaJaren van verwaarlozing door rijke landen heeft direct bijgedragen aan de huidige
voedselcrisis in Niger, Mali, Mauretanië en Burkina Faso, zegt de internationale
organisatie Oxfam, waarvan Novib het Nederlandse lid is.

Oxfams analyse laat zien dat de vier landen in West Afrika - enkele van de armste landenin de wereld - slechts een fractie aan ontwikkelingshulp krijgen van wat landen als Iraken Afghanistan ontvangen van rijke donorlanden.

Niger, het op een na armste land in de wereld, krijgt 12 dollar per persoon per jaar aan hulp. Terwijl iedere Irakees gemiddeld 91 dollar per jaar aan hulp krijgt - meer dan zeven keer zoveel. Zelfs landen met een vergelijkbaar armoedeniveau, zoals Senegal,Sierra Leone en Zambia, krijgen minstens drie keer zoveel hulp als Niger.

'Als Niger dezelfde mate van hulp zou hebben gekregen als Irak, een veel rijker land, dan zou deze crisis misschien niet gebeurd zijn. Helaas geven rijke landen hulp op basis van nieuws headlines en politieke prioriteiten in plaats van op basis van behoeften. Miljoenen mensen in West Afrika betalen nu de prijs hiervoor', zegt Novib
coördinator humanitaire programma's Anne Pieter van Dijk.

Niger, Mali en Burkina Faso behoren tot de vijf armste landen in de wereld volgens de VN Human Development Index. In een normaal jaar is 40% van de kinderen in Niger ondervoed en een op de vier kinderen sterft voor zijn/haar vijfde verjaardag.

Samen met andere West Afrikaanse landen zal Niger baat hebben van het besluit van de G8 om meer hulp aan Afrika te geven tot een totaalbedrag van 50 miljard dollar in 2010. Maar deze hulp zal veel te laat komen om te helpen in deze crisis en zal ook onvoldoende zijn voor wat het land nodig heeft.

'Mensen in de Sahel zijn erg kwetsbaar. Een kleine tegenslag veroorzaakt een
voedselcrisis. Rijke landen kunnen deze landen weer in balans brengen, maar snelle
oplossingen zijn niet genoeg. Donorlanden moeten meer hulp geven aan Niger, Mali,
Mauretanië en Burkina Faso - en niet alleen wanneer er media aandacht is. Daarnaast
zijn schuldkwijtschelding en eerlijke handel belangrijke voorwaarden om een einde te
maken aan armoede.', zegt Anne Pieter van Dijk.

Volgens schattingen van de VN hebben arme landen 45 dollar per persoon per jaar aan hulp nodig om een kans te hebben de Millennium Doelstellingen te halen. Alle vier de getroffen landen in West Afrika krijgen minder hulp dan dat. Mali ontvangt 19 dollar per hoofd van de bevolking, Mauretanië 20 dollar en Burkina Faso 13 dollar.

Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

bron:NovibComments are closed.
%d bloggers liken dit: