De laatste tijd is er veel aandacht voor veiligheid op de bouwplaats. Vooral valgevaar blijkt een groot risico te zijn. Een alarmerend rapport van de Arbeidsinspectie liet zien dat vorig jaar tijdens een grootschalig onderzoek bij bijna de helft van de zeshonderd onderzochte plekken het werk stilgelegd moest worden vanwege een onveilige situatie. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken toonde zich maandag jl. in het Radio 1-Journaal verontrust en heeft bedrijven aangeschreven om hen te wijzen op het belang van veiligheid.

Steeds meer bouwondernemingen zoeken naar adequate middelen om veiligheid te garanderen. Een zeer effectieve maar heel eenvoudige en goedkope manier om valgevaar op bouwplaatsen te beperken, bestaat echter al een tijdje. De firma Rebarr heeft de oplossing: de zogeheten Suprotek beschermingsdoppen, die op uitstekende stekeinden worden geplaatst. De knaloranje doppen zorgen ervoor dat bouwvakkers beschermd worden tegen allerhande verwondingen bij een valpartij.

TNO, Aboma+Keboma en de Duitse Tà¼v oordelen positief
TNO, Aboma+Keboma, en de Duitse tegenhanger Tà¼v hebben de beschermingsdoppen getest. Unaniem waren zij van oordeel, dat de Suprotek beschermingsdoppen de veiligheid op de werkvloer substantieel vergroten. De beschermingsdoppen ondergingen een valproef waarbij een vallend object van 105 kg. gewicht gebruikt werd vanaf 4 meter hoogte. Resultaat: het object bleef volledig intact en de valenergie die vrijkwam werd volledig door de beschermingsdop opgenomen. Dit betekent dat kans op letsel aanzienlijk verkleind wordt: 'Dit zal zich uiteindelijk vertalen in minder ziekteverzuim met als gevolg minder kosten voor de werkgever.' Aldus de heer Timmerman, onderzoeksleider van TNO.

In Amerika gebruik Suprotek verplicht
Rebarr importeert exclusief voor heel Europa de Suprotek beschermingsdoppen vanuit Amerika, waar ze al een aantal jaren verplicht zijn gesteld door de Amerikaanse variant van de Arbeidsinspectie, de OSHA. Binnen de Nederlandse bouwwereld zijn de Suprotek doppen enthousiast ontvangen. Bij diverse grote bouwprojecten zijn de doppen reeds in gebruik.

bron:Rebarr