Nederlanders die in het buitenland wonen, worden op verschillende manieren gecompenseerd voor de financiële gevolgen van het nieuwe zorgstelsel. Minister Hoogervorst stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer, waarin de compensatie-maatregelen op een rij zijn gezet. Bovenop de algemene verlaging van het percentage van de AWBZ-premie (van 13,45% naar 12,55%) voor alle Nederlanders, wordt het tarief voor in het buitenland wonende Nederlanders verlaagd naar 8,8 procent.

Eà©n van de andere maatregelen leidt ertoe dat elders wonende Nederlanders in de praktijk altijd hun no-claimteruggave (à¢?¬ 255) zullen ontvangen. Hoogervorst schrijft dat hij zoveel mogelijk aan de bezwaren van in het buitenland wonende Nederlanders tegemoet is gekomen.

bron:VWS