Verzekeraars kunnen hun polissen straks helemaal via internet afwikkelen. Nu moeten zij de stukken nog schriftelijk naar de klant sturen. Digitale polissen en mededelingen zijn goedkoper voor de verzekeringsmaatschappij. Minister Donner (Justitie) stelt hiervoor een wetsvoorstel op. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Digtale polissen kosten minder en maken de communicatie tussen verzekeraars en verzekerden eenvoudiger. Klanten moeten er uitdrukkelijk mee instemmen dat verzekeraars hun mededelingen digitaal versturen. Vanwege het risico dat klanten de mededeling niet ontvangen door technische problemen, moeten zij de verzekeraar altijd een ontvangstbevestiging sturen.

Bron: MinJus