Het verzoek van uitzendbureau VIA (Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars) om een eigen CAO toe te mogen passen is afgewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegelijkertijd wordt de CAO voor uitzendbureaus die in mei dit jaar is afgesloten tussen FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, De Unie en de branchevereniging voor uitzendbureaus ABU verplicht voor alle uitzendbureaus.

Minister De Geus heeft het verzoek afgewezen omdat de VIA-CAO direct onderscheid maakt op grond van nationaliteit. Dit is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. Bovendien bevat de CAO enkele bepalingen over ziekteverzuim die in strijd zijn met Europese regelgeving.

De VIA, waarvan de leden vooral Poolse uitzendkrachten in dienst hebben, sloot in april 2005 een eigen CAO af voor haar leden. De arbeidsvoorwaarden in deze CAO zijn uitsluitend gericht op buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven.

Vrijstelling van algemeen verbindend verklaarde CAO's kunnen door ondernemingen of subsectoren worden aangevraagd als de specifieke omstandigheden van het werk hier om vragen. Voorwaarde hierbij is dat werkgevers gebonden zijn aan een andere, rechtsgeldige CAO.

Door een CAO algemeen verbindend te verklaren, geldt de CAO voor de hele sector. Dit is bedoeld om concurrentie op arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld op loonkosten, te voorkomen. Hierdoor worden stabiele arbeidsverhoudingen en arbeidsrust bevorderd.

  
bron:SZW