De minister van Economische Zaken heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 5 oktober 2005, LJN AU3838, de vergunning voor het gebruik van de radiofrequenties van kavel A9 (overwegend Nederlandstalige muziek) die eerder op 26 mei 2006 aan RTL FM is verleend, ingetrokken en alsnog verleend aan Radiocorp Oy (voorheen Mediasales) voor het station 100%NL. RTL FM heeft de voorzieningenrechter van het College gevraagd dit besluit te schorsen. Op 30 juni 2006 heeft de voorzieningenrechter van het College dit verzoek afgewezen.

RTL FM heeft een aantal gronden aangevoerd waarom de vergunning niet aan Mediasales mag worden verleend. In de eerste plaats had volgens RTL FM de aanvraag van Mediasales niet in behandeling mogen worden genomen. In de tweede plaats had het bedrijfsplan van Mediasales als financieel onrealistisch moeten worden beschouwd, omdat daarin wordt uitgegaan van 70 tot 80% Nederlandstalige muziek. Een dergelijk programma kan volgens RTL FM nooit rendabel zijn. Tot slot is in de ogen van RTL FM door de minister ten onrechte afgeweken van het nieuwe advies van de commissie Franken, die het plan van Mediasales niet significant beter vond dan dat van de andere aanvragers.

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven deelt de standpunten van RTL FM niet. De minister heeft de aanvraag van Mediasales, inclusief de wijziging daarvan als gevolg van het herstellen van een verzuim, in behandeling mogen nemen. Daarnaast blijkt uit zowel het advies van de commissie Franken als een accountantsrapport dat het bedrijfsplan van Mediasales op zichzelf financieel een kans van slagen heeft. Uit dit plan blijkt bovendien dat Mediasales zich rekenschap heeft gegeven van ervaringen van andere Nederlandstalige radiostations in het verleden en dat zij zich juist van die eerdere stations wil onderscheiden. Tot slot heeft de voorzieningenrechter van het College geoordeeld dat op grond van de toepasselijke regelingen de minister de criteria voor de onderlinge vergelijking van de programma's van de verschillende aanvragers juist heeft toegepast. De aanvraag voor het station 100%NL heeft op grond van deze criteria als enige een + gekregen en daarom ook de vergunning. Nu het verzoek is afgewezen, kan 100%NL haar nieuwe vergunning gaan gebruiken. Daarin staat dat zij vanaf 8 juli 2006 de frequenties van kavel A9 mag gebruiken.
 
Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven