Op dinsdag 28 juni wordt in Amersfoort het winnend ontwerp Vredesmonument 2005 onthuld, dat is gemaakt door een 11- of 12-jarige Nederlandse scholier(e). Een en ander vindt plaats in het teken van Veteranendag, die op woensdag 29 juni wordt gehouden.

 

Het ontwerpen en tekenen van dit vredesmonument vormde onderdeel van het scholenproject ´Speuren naar Sporen', waar de afgelopen maanden in totaal een kleine 20.000 scholieren in die leeftijdscategorie aan deelnamen. Daarbij moesten zij tal van historische vragen beantwoorden en een aantal opdrachten uitvoeren. Ook bezochten zij daarvoor een aantal oorlogs- en bevrijdingsmusea.

Het onderwijsproject - in het kader van Bevrijding 60 jaar - is een initiatief van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en de uitgeverij Bekadidact.

De bekendmaking in Amersfoort, zal worden verricht door een veteraan uit het Nederlandse leger. Hij zal ook een en ander zal vertellen over zijn militaire ervaringen in het buitenland. Voor deze bijeenkomst zijn verder alle genomineerde scholieren uit de provincies uitgenodigd.

Aan het project ´Speuren naar Sporen' is een goed doel gekoppeld. Na het bekendmaken van het ontwerp Vredesmonument zal daarom een cheque aan een vertegenwoordiger van de organisatie War Child worden overhandigd.
 
bron:NBTC