Vandaag heeft de meervoudige strafkamer van het Gerechtshof Arnhem arrest gewezen in de zaak tegen M.C. Verdachte heeft op klaarlichte dag, in een drukke straat met een vuurwapen min of meer gericht geschoten op de inzittenden van een auto. Het hof heeft verdachte vrijgesproken van de tenlastegelegde poging tot moord en heeft bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag. Tevens heeft het hof bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het handelen in strijd met artikel 26 van de Wet wapens en munitie.

Zo handelend heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een ernstig misdrijf waardoor de rechtsorde ernstig werd geschokt. Het hof acht het optreden van verdachte, dat zijn reden vond in een familievete, in een rechtsstaat als de onze volstrekt ontoelaatbaar.
Het hof veroordeelt verdachte, evenals de rechtbank te Utrecht in 2004, tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, met aftrek. De advocaat-generaal had voor de poging tot moord en het wapenbezit een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren geëist.
Bron: Gerechtshof Arnhem