Minister Dekker van VROM draagt 4 miljoen euro bij aan het project Hart van Zuid van de gemeente Hengelo. Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. Minister Dekker vindt het project Hart van Zuid een goed voorbeeld van duurzame ontwikkeling, functiemenging, meervoudig ruimtegebruik en hergebruik van industrieel erfgoed.

Het project Hart van Zuid betreft een verouderd en deels vervallen industrieterrein dat opnieuw wordt ontwikkeld. Door het realiseren van een groot aantal nieuwe functies ontstaat tussen het Centraal Station van Hengelo en het Twentekanaal een nieuw stadsdeel voor zowel wonen, werken, leren als stedelijk recreëren. Met de realisatie van het nieuwe stadsdeel wordt het Tuindorp 't  Lansink via Hart van Zuid verbonden met de naoorlogse wijk Berflo Es, één van de 56 aandachtswijken van minister Dekker waar een versnelling noodzakelijk is in de stedelijke vernieuwing.

Met de toekenning van vier miljoen euro investeert de minister in een project dat past binnen haar ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget. Recent reikte minister Dekker een cheque uit van 5 miljoen euro aan de gemeente Bergen op Zoom voor het project Bergse Haven en heeft de minister 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de provincie Noord-Holland voor een natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen.
bron:VROM