Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), LTO Nederland en de Nederlandse Federatie voor Levensmiddelen Industrie (FNLI) reiken in 2005 voor de derde keer de prijs ter stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit. De vijf genomineerden voor deze MVO-stimuleringsprijs voor de agrosector zijn inmiddels bekend. De winnaar zal op zondag 30 oktober tijdens een tv-uitzending van het programma Nederland in Bedrijf (RTL 5), getiteld .MVO in bedrijf., bekend gemaakt worden. Tijdens de uitzending krijgen de vijf genomineerden de gelegenheid zich te presenteren. De juryvoorzitter prof. dr. P. Winsemius zal de prijs aan de winnaar uitreiken.

De jury heeft 27 inzendingen  beoordeeld. De volgende  bedrijven zijn doorgedrongen tot de eindronde:
. Veldleeuwerik is een samenwerkingsverband tussen 10 kwaliteitsbewuste
akkerbouwbedrijven, in grootte variërend van 25 tot 187 hectare, en de multinational Heineken. De akkerbouwbedrijven richten zich op de teelt van consumptie- en pootaardappelen, suikerbieten, gerst, tarwe, winterpeen, knoflook, uien, vlas. De gerst is bestemd voor de bierproductie. Naast de bierbrouwer zijn ook andere afnemers van akkerbouwproducten bij het project betrokken. De ketensamenwerking en een open uitwisseling van informatie staan steeds centraal. De deelnemende bedrijven gaan verder dan de wettelijk verplichte milieumaatregelen.

. Bouman Anthurium is de .s werelds grootste snij-anthurium bedrijf en houdt zich bezig met het produceren à©n marktgericht verwerken van snij-anthuriums. Het
personeelsbeleid (taakroulatie, opleiding voor langdurig werklozen, stageplaatsen, het stimuleren van flexwerk voor huisvaders) is motiverend en stimulerend voor het personeel. Het bedrijf voert diverse certificaten en kwaliteitslabels en implementeert diverse milieuvriendelijke toepassingen. Bouman Anthurium stimuleert het gebruik van het  openbaar vervoer en de fiets en heeft een sterk intern en extern communicatiebeleid.

. AgroFair Europe B.V. is importeur en distributeur van (biologisch) tropisch Fairtrade fruit. Het bedrijf vertegenwoordigt Fairtrade fruitproducenten uit ontwikkelingslanden op de Europese markt en geeft hen bovendien een aandeel in het bedrijf. Als mede-eigenaren van AgroFair hebben deze producenten een beslissende stem in het beleid van het bedrijf. De producten worden op een sociaal verantwoorde wijze geproduceerd (geen kinderarbeid,
ziektekostenverzekering en zwangerschapsverlof). Het bedrijf communiceert over zijn werkwijze breed met consumenten en supermarktketens.

. Ecomel is de business- unit van Campina Nederland voor biologische zuivel. In de fabriek van Ecomel worden uitsluitend biologische dagverse zuivelproducten geproduceerd; ondermeer de merken Zuiver Zuivel en De Groene Koe. De verkoop en marketing van de biologische zuivel vindt door Ecomel zelf plaats. Het bedrijf geeft veel aandacht aan bijscholing van de medewerkers en investeert in veilig en gezond werken. Ecomel gebruikt diverse externe en interne communicatie middelen.

. Ben & Jerry.s ontwikkelt, produceert, vermarkt en distribueert ijs via scoop shops (ijswinkels), bioscopen, videotheken, delicatessewinkels en supermarkten. De missies van het bedrijf (productiemissie, economische missie en sociale missie) kenmerken zich door een hoog MVO-gehalte. De communicatie gebeurt niet via de gebruikelijke kanalen en advertenties, maar via diverse maatschappelijke projecten en activiteiten zoals War Child. Het bedrijf heeft een duurzaam melkveehouderijprogramma opgezet,  werkt met groene energie, heeft waterbesparende maatregelen geïmplementeerd en stimuleert duurzame
landbouwpraktijken.

De jury van de MVO-stimuleringsprijs voor de agrosector bestaat uit voorzitter Prof. dr. Pieter Winsemius (oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en tegenwoordig lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Josà© van Eijndhoven (voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam), Jan Maris (directeur CUMELA, namens MKB-Nederland) en Klaske de Jonge (directeur van de Consumentenbond). De jury is verheugd dat ook dit jaar zich bedrijven hebben ingeschreven die zich op de consumentenmarkt bewegen. Daarmee bevorderen zij mede het maatschappelijk
verantwoord consumeren.

bron:LNV