Door de gemeenteraden van vijf gemeenten is ingestemd met het B&W voorstel voor het oprichten van de intergemeentelijke milieudienst Kop van Noord-Holland voor de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe. Door dit positieve besluit kan de verdere voorbereiding voor de oprichting van deze dienst worden uitgevoerd.

Alles is er nu op gericht de dienst zo snel mogelijk van start te laten gaan;
gestreefd wordt naar begin april 2006. Alle milieumedewerkers van de vijf gemeenten kunnen in dienst treden bij de gezamenlijke dienst. Voor de directeur van de toekomstige Milieudienst wordt binnenkort de sollicitatieprocedure opgestart.
De dienst zal gehuisvest worden in het gemeentehuis van Schagen. Met een kleine
verbouwing zal in het gemeentehuis van Schagen het kantoor voor de circa 17
personeelsleden worden gerealiseerd. Door het bundelen van de gemeentelijke milieutaken kan de dienstverlening naar burgers en bedrijven worden vergroot. Ook zal er een efficiencyvoordeel voor de gemeenten ontstaan. De Intergemeentelijke Milieudienst in de Kop van Noord-Holland is de 5de intergemeentelijke milieudienst in Noord-Holland. In de voorgaande periode ontstonden reeds de Milieudienst Amsterdam, IJmond, Noord-Kennemerland en Westfriesland.

bron:Gewest Kop van Noord Holland