Vis in bedrijf. Dat is de naam van een nieuw, onafhankelijk vakblad voor de gehele visserijsector dat maandag 29 augustus officieel wordt gelanceerd. Het magazine belicht het visbedrijf van binnenuit en biedt ondernemers die actief zijn in de branche, een blik in de keuken van collega's. En dat is uniek in deze sector. Het ketendenken staat centraal in Vis in bedrijf. Maandag 29 augustus overhandigt hoofdredacteur Hilco Wagenaar het eerste exemplaar aan Ate Oostra, directeur-generaal van het ministier van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag.

Vis in bedrijf is een uitgave van Adrem Uitgeverij in Drachten en verschijnt in eerste instantie 8 keer per jaar. In het vakblad worden ieder nummer diepgaande reportages gepubliceerd over ontwikkelingen in de branche, zoals quota's, viskweek, regelgeving, buitenlandse trends, vangst- en verwerkingstechnieken, prijsstelling, economische perspectieven, hygiëne, duurzame visserij, et cetera. Het bijzondere daarbij is dat er in de verslaglegging aandacht is voor de hele keten: van visser tot verpakker, van afslag tot tussenhandel, van verwerker tot detaillist. En alles wat daar nog tussenzit.

Vis in bedrijf wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame, gezonde visserijsector. De redactie wil dat doen door de kennis en kunde die aanwezig is in de branche, nadrukkelijk te betrekken bij de totstandkoming van de inhoud van het magazine en deze waar mogelijk te bundelen. Het eerst volgende nummer van Vis in bedrijf verschijnt in oktober. Het thema is dan Viskweek.

bron:Adrem