Op zondag 29 januari 2006 vindt in Amsterdam de jaarlijkse Auschwitzherdenking plaats ter herdenking van de volkerenmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog op de joden, Roma en Sinti, en alle andere groepen die door de Nazi's als ongewenst en minderwaardig werdenbeschouwd. Vorig jaar is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met algemene stemmen besloten dat 27 januari voortaan als Holocaust Herdenkingsdag zal worden beschouwd. Vanaf 2006 worden op die dag in de hele wereld de joodse en andere slachtoffers van de Holocaust herdacht.

Gekozen is voor 27 januari omdat op die datum in 1945 het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz door het Russische leger werd bevrijd. De resolutie van de Verenigde Naties, ingediend door Australiëë, Canada, Israel, Rusland en de Verenigde Staten vraagt de lidstaten van de VN educatieve programma's op te zetten over
de volkerenmoord, opdat zoiets in de toekomst niet weer zal gebeuren. De resolutie veroordeelt ook alle uitingen van religieuze en etnische intolerantie.
In Nederland wordt door het Nederlands Auschwitz Comité al tientallen jaren de vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog van joden en van Roma en Sinti herdacht op de zondag, die het dichtst bij 27 januari ligt. Voor de zondag is gekozen, omdat dan zoveel mogelijk mensen aan de herdenking kunnen deelnemen. Zaterdag zou bezwaarlijk zijn in verband met de viering van de sabbat door gelovige joden. Dit jaar zal de Auschwitzherdenking worden gehouden op zondag 29 januari, bij het Spiegelmonument Nooit Meer Auschwitz in het Wertheimpark te Amsterdam in aanwezigheid  van burgemeester Job Cohen van Amsterdam, staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, ambassadeurs en officiële vertegenwoordigers van Canada, Duitsland, Frankrijk, Israël, Oostenrijk, Polen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten. De burgemeester van Amsterdam zal een toespraak houden, Rabbijn Sonny Herman zal het Kaddisj en Jizkor uitspreken en er is muziek van de Sinti en Roma. De herdenking begint met een Stille Tocht van af het Stadhuis.

In de week voorafgaande aan de Auschwitzherdenking zal er in Nederland bij verschillende gelegenheden aandacht worden geschonken aan de volkerenmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo vindt er op donderdag 26 januari vanaf 14.00 uur, in de Beurs te Amsterdam, de derde "Nooit meer Auschwitz"-lezing plaats, georganiseerd door het Nederlands Auschwitz Comité, de Pensioen en Uitkerings Raad en het Centrum voor Holocaust en Genocidenstudies. De lezing wordt dit jaar gehouden door de Franse en Europese politica Simone Veil, zelf overlevende van Auschwitz. Zij zal bij die gelegenheid de Annetje Fels-Kupferschmidt onderscheiding ontvangen, vanwege haar verdiensten voor de vrouwenemancipatie en de Europese eenwording.
Op vrijdag 27 januari vinden studiedagen plaats op verschillende universiteiten, zoals die van Rotterdam en Amsterdam.
Het precieze programma van zondag 29 januari:
10.00 uur:  Verzamelen voor de Stille Tocht in de Boekmanzaal van het
            Stadhuis in Amsterdam, via de hoofdingang aan de Amstelzijde.
11.00 uur:  Begin Stille Tocht naar het Wertheimpark.
11.30 uur:  Herdenking bij het Auschwitz Monument.
            Rede door burgemeester Cohen van Amsterdam.
            Kaddisj en Jizkor door rabbijn Sonny Herman.
            Muziek door de Sinti en Roma.
12.00 uur:  Einde herdenking.
12.30 uur:  Restaurant van de RAI open.
13.00 uur:  Begin lunchbijeenkomst.
            sprekers: Job Cohen, burgemeester van Amsterdam
            Jacques Grishaver, voorzitter N.A.C.
15.30 uur:  Einde lunchbijeenkomst

.

bron:Nederlands Auschwitz Comite