VNG eist OZB-cijfers van ministers met Wet Openbaarheid BestuurDe VNG doet een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om gegevens boven water te krijgen over de compensatieregeling voor gemeenten na de mogelijke afschaffing van een deel van de Onroerende zaak belasting (OZB). In een vandaag verzonden brief aan de ministers Remkes van Binnenlandse zaken en Zalm van Financiën (de beheerders van het Gemeentefonds), eist de VNG een groot aantal financiële gegevens die gemeenten tot nu toe niet kunnen krijgen.

De VNG kiest de weg van een beroep op de WOB nadat is gebleken dat gemeenten geen antwoord krijgen van het ministerie als ze vragen om de achtergrond van de berekening van de suppletieregeling 2006-2009 na mogelijke afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen per 1 januari 2006. Veel gemeenten zijn nu hun begroting voor het volgend jaar aan het afronden. Ze zijn sterk afhankelijk van de informatie die de zgn. mei-circulaire van het ministerie biedt. De gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben deze week in een brief aan de minister hun zorgen uitgesproken over de slechte kwaliteit van de financiële voorlichting van het ministerie aan de gemeenten.

De VNG schrijft het 'een ernstige zaak' te vinden dat gemeenten geen antwoord krijgen en daardoor worden gehinderd in het maken van een goede begroting voor 2006 en een meerjarenbegroting. De minister heeft vorige maand tijdens het VNG-congres te Goes de gemeenten verzekerd dat geen gemeente er door de gedeeltelijke afschaffing van de OZB op achteruitgaat. Maar gemeenten hebben de VNG laten weten dat ze door het gebrek aan inzicht dat de mei-circulaire biedt ernstige twijfels hebben over het gestand doen van deze toezegging.

bron:VNGComments are closed.
%d bloggers liken dit: