De VNG heeft jarenlang gepleit voor een wettelijke regeling voor de grondexploitatie. Wij zijn daarom verheugd dat de Grondexploitatiewet op 25 augustus 2005 door de ministerraad is aangenomen.

Over anderhalve week wordt de wet aan de Tweede Kamer aangeboden en is de wettekst openbaar. De VNG komt dan met een eerste inhoudelijke reactie.

bron:VNG