Voorzitter Deetman van de VNG reageerde vanmorgen tijdens het 'Haagse ondernemersontbijt'in de Grote Kerk te Den Haag op nieuwe uitlatingen van minister Zalm over de OZB. Na het echec van dit weekend pleitte minister Zalm gisteravond in Gouda voor afschaffing van de gehele OZB. Deetman gaf vanmorgen aan dat minister Zalm daarmee slechts het halve verhaal vertelt.

Hij gaat immers voorbij aan het onderzoek dat het kabinet heeft toegezegd naar de wijze waarop een volwaardig gemeentelijk belastinggebied herstelt kan worden. Dit onderzoek is onder andere gestart naar aanleiding van het reeds in het voorjaar van 2005 verschenen rapport van de Stuurgroep Eenhoorn en verzoek van het parlement en de Raad van Europa. De VNG dringt aan op spoedige afronding van dit onderzoek waarbij ons standpunt is dat:
- een volwaardig eigen belastinggebied noodzakelijk is om op lokaal niveau behoorlijk lusten en lasten te kunnen afwegen, het nu resterende belastinggebied is daarvoor te klein;
- de vormgeving van het belastinggebied onderwerp van discussie kan zijn, waarbij de OZB niet heilig is, maar eventuele alternatieven wel duidelijke verbeteringen dienen te zijn Er dient zo spoedig mogelijk een eind te komen aan de huidige situatie waarin, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, de huidige gemeentelijke belastinginstrumenten door leden van het kabinet ter discussie worden gesteld zonder te komen met volwaardige alternatieven.

Een volwaardig eigen gemeentelijk belastinggebied maakt overigens ook onderdeel uit van het liberaal manifest van de VVD.
bron:VNG