De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil keiharde garanties hebben voor de toezeggingen die het kabinet doet in het kabinetsbesluit politiebestel. Het kabinet stelt dat de lokale prioriteiten voldoende gewaarborgd zijn in de plannen. Dit onder meer doordat het politiebeleidsplan mede wordt gebaseerd op de lokale prioriteiten van de gemeenten.

Maar ook de ministers kunnen hierbij hun invloed doen gelden door landelijke beleidsdoelstellingen op korpsniveau op te leggen. Wel bepaalt het regionale politiebestuur de verdeling van de politiesterkte in de regio en heeft instemmingsrecht bij de budgetverdeling. De VNG wil een systeem dat voorkomt dat lokale en regionale prioriteiten moeten wijken voor landelijke prioriteiten. Op korte termijn moet hier met de ministers Remkes en Donner over gesproken worden.

De VNG is van mening dat voor meer veiligheid in buurt, dorp of stad het belangrijk is dat gemeenten prioriteiten kunnen stellen voor de uitvoering van het politiewerk. De meeste veiligheidsproblemen doen zich voor in de buurt en moeten daarom ook in de buurt worden aangepakt. Hierbij gaat het om zaken zoals overlast van hangjongeren of drugsgebruikers, huiselijk geweld, onveilige verkeerssituaties enzovoort. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen als het gaat om veiligheid in de buurt, meer vertrouwen hebben in lokale bestuurders die weten wat er speelt, dan landelijke bestuurders die niet weten wat de problemen zijn.

In veel gemeenten dalen de criminaliteitscijfers door de succesvolle lokale aanpak van problemen. In die aanpak is de samenwerking van de politie met buurtwerkers,
welzijnswerkers en woningbouwcorporaties een belangrijke sleutelfactor, omdat zij dicht bij de mensen staan en weten wat er speelt. In de huidige situatie zijn de lijnen kort en hebben de betrokkenen voeling met wat er leeft in de stad, in de buurt en op straat.

bron:VNG