De ondernemingsorganisatie VNO-NCW steunt het besluit van minister Wijn van Economische Zaken om de MEP-regeling met onmiddellijke ingang te stoppen. De financiële gevolgen van het nog langer doorgaan met de MEP-regeling (subsidie voor de milieukwaliteit van elektriciteitsproductie) maakten dit besluit onvermijdelijk.

Wel wil VNO-NCW dat het kabinet op korte termijn bekijkt hoe gedupeerde bedrijven alsnog tegemoet kunnen worden gekomen. Veel bedrijven zijn buiten hun schuld om een 'zekere' subsidie kwijtgeraakt waardoor zij in grote financiële problemen komen.

'Het is bijvoorbeeld niet acceptabel dat een bedrijf dat al meer dan 2 jaar op een milieu- of bouwvergunning voor een nieuwe innovatieve installatie wacht en daar ook al veel in geïnvesteerd heeft, nu onverwacht een noodzakelijke bijdrage via de MEP misloopt', zegt voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW.

De ondernemingsorganisatie is van mening dat een bedrag van 150 miljoen euro uit aardgasgeld (FES) voor duurzame energie, die minister Wijn in zijn brief aan de Kamer heeft aangekondigd, gebruikt moet worden om gedupeerde bedrijven tegemoet te komen. Het mes snijdt daarbij dan aan 2 kanten omdat naast de redding van die bedrijven ook innovatieve ontwikkelingen behouden blijven.

bron:VNO-NCW