De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het kabinet met de fiscale aanpak van privà©-gebruik de (bestel)auto's van de zaak onnodig onrust en administratieve rompslomp veroorzaakt. Die aanpak moet worden ingetrokken, aldus MKB Nederland en VNO-NCW.

VNO-NCW en MKB Nederland steunen het doel van de operatie, het aanpakken van fraude met de auto van de zaak. Het kabinet wil echter een dubbele last op het bedrijfsleven leggen. Op 1 januari wordt nog een ander fraudebestrijdingsmiddel ingevoerd. De belastingdienst krijgt dan de mogelijkheid om een boete op te leggen aan werkgevers die auto's van de zaak niet opgeven. Blijkbaar gelooft de belastingdienst niet zijn eigen instrumenten om de fraude met de (bestel)auto van de zaak te bestrijden.

Het kabinet riskeert ook met zijn jongste, vandaag uitgelekte 'oplossing' een muur van verzet bij ondernemers en hun werknemers, bij wie geen draagvlak voor en veel ergernis over de fiscale bijtelling bestaat. Die bijtelling valt samen met het tegelijkertijd van start gaan van tal van andere grote operaties die werkgevers en werknemers raken (nieuw zorgstelsel, Walvis, nieuwe WAO, VUT/prepensioen en levensloop). Het privà©-gebruik van (bestel)auto's van de zaak moet maandelijks worden afgerekend met de belastingdienst en dat zal tot grote onrust rond de loonstrookjes in januari leiden.

De 'oplossing' van het kabinet voor de privà© belastingheffing van (bestel)auto's
van de zaak maakt volgens MKB-Nederland en VNO-NCW pijnlijk duidelijk dat men geen
boodschap heeft aan de negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering, de verslechtering van de verhouding tussen werkgever en werknemer en stijgende werkgeverslasten.

De 'oplossing' van een verklaring van de belastingdienst wekt ten onrechte de indruk dat het in de praktijk allemaal wel mee zal vallen met de verplichting van ondernemers om per 1 januari 2006 loonbelasting in te houden over het privà©-gebruik van een auto van de zaak. De bewindsman veronderstelt dat iedere werknemer die minder dan 500 kilometer privà© met een auto van de zaak rijdt, een dergelijke verklaring zal aanvragen.

De praktijk laat nu al zien dat daarover grote spanningen tussen werkgever en werknemer ontstaan. Voor veel werknemers in middelgrote en kleinere bedrijven die een (bestel)auto van de zaak mee naar huis nemen omdat zij vanuit huis naar projecten moeten rijden (installateurs, bouwvakkers, storingsmonteurs e.a.) is de 'onmogelijke' verplichting om achteraf een sluitende kilometeradministratie te overleggen, door de aard van het werk niet reëel. Het gevolg: de werknemer neemt geen risico en wil de auto 's avonds achterlaten bij de werkgever. Geen verklaring, geen risico, wel grote spanningen in de arbeidsrelatie en een verstoring van de normale bedrijfsvoering.

In de opzet van het kabinet blijft het zo dat er direct via de loonbelasting moet worden afgerekend met de belastingdienst (in plaats van via de inkomstenbelasting achteraf). Dat betekent voor werkgevers dat zij extra premies werknemersverzekeringen en premies Zorgverzekeringswet moeten betalen. Kortom: een loonkostenverhoging, wat slecht is voor bedrijven. De werknemer krijgt bovendien een lager bedrag op zijn loonstrookje.

En dat terwijl het onderbrengen van de fiscale bijtelling in de loonbelasting volstrekt onnodig is, omdat de belastingdienst per 1 januari 2006 aan werkgevers die niet aan de belastingdienst opgeven dat een werknemer over een auto van de zaak beschikt, een boete kan opleggen. Bovendien heeft de belastingdienst aangekondigd (Jaarverslag Belastingdienst 2004) dat hij meer gaat controleren of de aangiftegegevens stroken met de werkelijkheid. Daar komt bij dat de belastingdienst door de verplichte elektronische aangifte loonbelasting (die ook per 1 januari 2006 wordt ingevoerd) ondernemingen die voor controle van de auto van de zaak in aanmerking komen, gemakkelijker kan selecteren. Als werkgevers dan ook nog gegevens over de cataloguswaarde aan de Belastingdienst doorgeven, heeft de belastingdienst prima instrumenten in handen om fraude met auto's van de zaak tegen te gaan', aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het verzet van VNO-NCW en MKB-Nederland wordt breed gesteund door de aangesloten leden die met honderdduizenden (bestel)auto's werken, zoals Uneto-VNI, Bouwend Nederland, BOVAG, RAI, EVO, TLN, VNA en anderen.

bron: VNO-NCW/MKB