De ondernemingsorganisatie VNO-NCW hekelt het 'zwabberbeleid' van de EU in het textielconflict met China. Eerst werden op 1 januari de quota voor textiel opgeheven. Vervolgens werden in juni nieuwe quota ingevoerd. En nu moeten die
quota wegens de acute problemen voor bedrijven terecht weer opgerekt worden. Dergelijk zwabberbeleid van de EU moet voorkomen worden. Het leidt tot grote onzekerheid en schade voor bedrijven, en maakt de EU tot de risee van zijn handelspartners.

 

VNO-NCW gaat er vanuit dat de EU morgen besluit tot het vrijgeven van de goederen en het verhogen van de quota. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het zal zich volgend jaar opnieuw voordoen bij textiel, maar kan ook bij andere goederen opduiken. Daarom moet het handelsinstrumentarium van de EU worden herzien. Het houdt te weinig rekening met de moderne wijze van productie, waarbij de productie opdracht en betaling vaak maanden và³à³r de import plaatsvinden en de import dus geen apart bedrijfsbesluit meer vergt. De EU moet een betrouwbaar handelsbeleid voeren, waarin liberalisering het kompas is.

VNO-NCW vindt dat:
- De textielquota voor China moeten worden verhoogd.
- Alle goederen waarvoor và³à³r het ingaan van de quotaregeling op 11 juni een
contract was afgesloten, moeten snel tot de EU-markt worden toegelaten.
- Dit moet niet in mindering gebracht worden op de quota voor 2006 en 2007.

De onzekerheid en de schade voor de betrokken sectoren - textielbedrijven, detailhandel en distributiebedrijven - heeft lang genoeg geduurd, zegt VNO-NCW.

bron:VNO-NCW