VNO-NCW is blij met de plannen van het kabinet om het mes te zetten in het woud van vergunningen (bijna 900). De ondernemingsorganisatie vertrouwt er op dat door de benoeming van de minister-president tot voorzitter van der ministeriële stuurgroep en de inschakeling van ondernemers, flink vaart kan worden gemaakt met het daadwerkelijk opruimen van vergunningen.

Bedrijven moeten vanwege de toenemende buitenlandse concurrentie steeds sneller kunnen handelen. 'Maanden of soms jaren wachten op een vergunning is dan veel te lang', aldus VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. 'En bovendien onnodig: je kunt immers ook achteraf bekijken of een ondernemer zich aan de regels heeft gehouden.'

Helaas zet het kabinet nog niet meteen een streep door de heffing van leges. 'Ik hoop dat hier zo snel mogelijk verandering in komt', aldus Wientjes. 'Het kan toch niet zo zijn dat, terwijl ons land juist op dit moment ondernemers ontzettend hard nodig heeft, deze ondernemers in feite een boete opgelegd krijgen als ze willen investeren!' Hij steunt tevens het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Luchtenveld en Wolfson (à©n de praktijk in de provincie Zuid-Holland) om overheden, die termijnen om vergunningen te verlenen niet naleven, te beboeten. Helaas is het kabinet hiertoe nog niet bereid.

bron:VNO-NCW